Autorizovaný servis pásových píl Bomar

Autorizovaný servis pásových píl Bomar vykonávajú 3 pracovníci vyškolení priamo v materskej spoločnosti v Brne, sú k dispozícii do 24 h a vždy používajú originálne diely od výrobcu.

Počas servisu vášho stroja vám zdarma zapožičiame náhradu.

Dvakrát ročne vykonávame bezplatnú revíziu stroja.

Zľavy pre stálych zákazníkov na pozáručný servis
- 10% z dopravy
- 10% z ceny práce
- 10% z ceny náhradných dielov

Nahlasovanie servisných zásahov: 0905 988 948