Autorizovaný servis pásových píl BIANCO,BOMAR

Autorizovaný servis pásových píl Bomar vykonávajú 2 pracovníci vyškolení priamo v materskej spoločnosti , sú k dispozícii do 24 h a vždy používajú originálne diely od výrobcu.

Nahlasovanie servisných zásahov: 0905 988 948