Odihlovací stroj Orbital 250 NII / NS

Profesionálny odihlovací stroj slúžiaci na odstránenie otrepov. 

Pri odihlovaní vykonáva drôtený kotúč dvojaký rotačný pohyb a odstraňuje otrepy súčasne z vonkajšej i vnútornej hrany spracovávaného predmetu. Otvor ku vsunutiu materiálu je na čelnej doske a materiál sa opiera o dolné prizma. Prach, ktorý vzniká pri odihlovaní, padá do zásuvky v spodnej časti podstavca.

 
 

Technické údaje

Odihlovací stroj Orbital 250 NII / NS