Odihlovací stroj Basic 200

Odihlovací stroj v stolnej verzii, ktorý slúži k odstráneniu otrepov. 

Pre očistenie materiálu sa využíva špeciálny kotúč, ktorý je upevnený na os hriadeľa v uzavretom priestore. Materiál je ku kotúču prisúvaný bočným otvorom a opiera sa o stôl. Postupným otáčaním spracovávaného predmetu docielime rovnomerného odstránenia otrepov.

 
 

Technické údaje