ODIHLOVACIE STROJE

Odihlovacie stroje Bomar pre očistenie rezu prostredníctvom špeciálneho kotúča.