Autorizovaný servis pásových píl Bomar

Autorizovaný servis pásových píl Bomar vykonávajú 3 pracovníci vyškolení priamo v materskej spoločnosti v Brne, sú k dispozícii do 24 h a vždy používajú originálne diely od výrobcu.

  • Počas servisu vášho stroja vám zdarma zapožičiame náhradu.
  • Dvakrát ročne vykonávame bezplatnú revíziu stroja.
  • Zľavy pre stálych zákazníkov na pozáručný servis
    - 10% z dopravy
    - 10% z ceny práce
    - 10% z ceny náhradných dielov
  • Nahlasovanie servisných zásahov: 0905 988 948